O nama

Petrovac na Mlavi se nalazi na vratima Homolja, kraj je obrastao lekovitim travama „petrovac“ i „penovac“. Biljka petrovac (Agrimonia eupatoria) poznata je i pod nazivom ranjenik, mart, trava celog sveta…

Mlava, Mlavu treba videti...


Kraj oko Petrovca na Mlavi najbolje je opisao Đura Jakšić rečima: „ Od Velikog Sela pa do samog Ždrela, kao da je vila ćilim razastrela…“. Petrovac na Mlavi se nalazi između ova dva mesta.

Petrovac na Mlavi ima svoju klimu, svoje pogodnosti života i lepotu, koju najbolje znaju oni koji ga vole.

Prvobitna naseobina je bila iznad „rimskog puta“ koji je bio deo čuvenog puta „VIA militaris“. Rimske legije su ovuda išle iz Viminaciuma (Kostolac) na Dunavu prema Gamzigradu i „Via Ignatia“. Na tom putu bio je rimski kastrum, utvrđenje koje je napravila IV Flavijeva legija (u knjizi „Beograd ispod Beograda“ dr Vidoje B. Golubović i Zoran Lj. Nikolić nas podsećaju da je stari rimski Singidunum, to jest Beograd, napravila IV Flavijeva legija) i koje je bilo veličine kao i kastrum u Beču, a koji se i danas čuva. Isluženi rimski legionari su bili nastanjeni u okolini Petrovca na Mlavi, tu su imali svoje letnjikovce. Četvrtu Flavijevu legiju su zvali i srećna, jer nikada, dok je postojala, nije bila poražena u borbi.


Naš, današnji „Kastrum“ je osnovan 2002 godine u Petrovcu na Mlavi i bavi se trgovinom mešovitom robom. U prvom objektu „Viva“ 1, na stotinak kvadrata, novembra te dvehiljadedruge, počeo je da živi „Kastrum. Oni koji su sve započeli: Dragica, Nataša, Nikolina, Ivana, Sanja, Jovanka, Slađana, Violeta, Momčilo, Marko, Danijel, Miodrag, Dejan i Dejan.

Iz godine u godinu „Kastrum“ je učio, grešio, rastao, širio se. Najveći pomak do sada je bilo otvaranje, oktobra dvehiljadeosme, objekta „Mega Viva“. Ovaj objekat je trenutno najveći po površini, ali i po asortimanu, u opštini Petrovac na Mlavi.


Danas „Kastrum“, posluje na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, ali i na teritoriji opština Kučevo, Žagubica i Svilajnac.